En kort introduktion til sager om forældremyndighed

Er du og din partner gået fra hinanden, og nu kan I ikke blive enige om, hvordan jeres fælles barn skal håndteres? I så fald kan der – i yderste instans – blive startet en sag om forældremyndigheden.

Ved sager om forældremyndighed er der en masse faktorer, der kommer i spil. Blandt andet din egnethed som forælder og dit konfliktniveau med din ekspartner.

Hvis du mangler en dygtig advokat, der kan hjælpe dig under din sag om forældremyndighed, kan Forældremyndighed.dk varmt anbefales. Denne side bliver håndteret af det prominente advokatfirma Strauss & Garlik, som er specialister inden for sager om forældremyndighed. I det følgende får du en kort introduktion til, hvad disse sager omfatter.

Fælles eller fuld forældremyndighed – en balance mellem samarbejde og autonomi

I Danmark opereres der med to begreber inden for forældremyndighed:

  • Fælles forældremyndighed
  • Fuld forældremyndighed

Som udgangspunkt har to forældre fælles forældremyndighed, hvis de enten er gift, eller har boet sammen de sidste 10 måneder inden barnets fødsel.

Fælles forældremyndighed kræver dog, at I som forældre er i stand til at samarbejde om væsentlige beslutninger. Som for eksempel medicinske behandlinger og hvor barnet skal gå i skolen.

Ved fuld forældremyndighed er der i stedet tale om, at én forælder har den fulde beslutningskompetence over det fælles barn. Sager om forældremyndighed handler ofte om, at en – eller begge – forældre ønsker den fulde forældremyndighed.

Ophævelse af fælles forældremyndighed – når samarbejde bliver umuligt

Hvis der først er etableret fælles forældremyndighed, vil myndighederne som udgangspunkt gå efter, at denne bevares. Dog kan der opstå nogle scenarier, hvor det ikke længere vurderes bedst for barnet, at der er fælles forældremyndighed. Det er ofte disse scenarier, der ligger til grund for sagerne om forældremyndighed. Scenarierne kan blandt andet være:

  • Vold mod barnet
  • Vold mod den anden forælder
  • Manglende evne til at samarbejde i sådan en grad, at det påvirker barnets trivsel

I sager om forældremyndighed, hvor den ene forælder ønsker at ophæve den anden forælders forældremyndighed, vil der ske en omhyggelig vurdering. Vurderingen omfatter både begge forældres interne forhold, samt hvordan dette påvirker det fælles barn.

Derfor kan sager om forældremyndighed potentielt godt tage lang tid at behandle. Det skyldes, at der naturligvis ikke er nogen, der ønsker at ophæve forældremyndigheden over et barn – medmindre der er grund til det.